גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

המעבר מבית-ספר יסודי לחטיבת הביניים: הצעה לתוכנית התערבות לימודית להיכרות עם העדות והדתות השונות במעבר לחטיבת הביניים – הנדיה ענתיר

יום רביעי, 1 בדצמבר, 2010

תושבי הכפר מג'אר הנם בני שלוש דתות: דרוזים, נוצרים ומוסלמים. הם נבדלים גם בהיבט התרבותי משום ששוני עדתי מתבטא גם בשוני תרבותי. הגברת המודעות למאפייני העדות השונות ויצירת קרבה חברתית בין בני העדות תוך יצירת  אקלים התומך ברב-תרבותיות, נחשבות, בעיני, כמטרות חינוכית אשר יסייעו לתלמידים לבצע מעבר חלק מבתי הספר היסודיים לחטיבת-הביניים.

חוסר האיזון בחלוקת תלמידי הכפר מבחינת השתייכותם העדתית לבתי הספר היסודיים, מקשה על המעבר שלהם לחטיבת הביניים ועל המפגש הראשון שלהם עם תלמידים מעדות ותרבויות שונות. אוכלוסיית התלמידים בבתי הספר היסודיים אינה מאוזנת מבחינת השייכות העדתית. בי"ס יסודי ג' קולט רק תלמידים דרוזים; בי"ס יסודי א' קולט תלמידים דרוזים אך רוב התלמידים בו הם מוסלמים; בי"ס יסודי ב' קולט תלמידים מוסלמים, דרוזים ורוב התלמידים בו הם נוצרים; בי"ס יסודי ד' קולט תלמידים דרוזים, חלק קטן מתלמידיו נוצרים והרוב מוסלמים; בי"ס יסודי ה' קולט תלמידים דרוזים ומוסלמים. בסיימם את כיתה ו' בבתי הספר היסודיים, עוברים התלמידים לחטיבת הביניים אשר קולטת את כל התלמידים מכל העדות. חשוב לציין שעבור חלק גדול מהתלמידים, רק במעבר לחטיבת הביניים מתקיים המפגש הראשון שלהם עם תלמידים מעדות אחרות.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?