גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

חוליה מודרנית בשרשרת המסורת: שבירת הרצף או תמורה פנימית? ניחם רוס

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

המאמר סוקר ומנתח כמה ניסיונות של הוגים יהודים להצדיק שינוי מודרני במסורת ישראל מבלי לשבור, לטענתם, את עיקרון רציפות מסורת הדורות. במאמץ שלא להציג את השינוי החדש כשבירת השרשרת, יכולים בני הדור החדש לטעון כי זוהי תמורה פנימית לגיטימית שלה עצמה. כאן אתמקד בדימוי המציג את השתלשלותה של המסורת מדור לדור כ'שרשרת' חוליות רציפה. תחילה אדגים את טיבה של הגות שמרנית, המדגישה את חובת חיבורה ההדוק של כל חוליה אל קודמותיה ברצף קפדני של אחידות ללא שינוי. בהמשך אסקור שורה של הוגים יהודים בני העת החדשה (הגות רפורמית, זכריה פרנקל, נחמן קרוכמל, הרב קוק, ש"א הורודצקי, הרמן כהן וח"נ ביאליק), המבקשים, באמצעות מודל החוליות שבשרשרת הדורות, להצדיק סטיות וחידושי תוכן מהותיים ומשמעותיים בעולמה של המסורת הדתית היהודית, ולהציגם כשומרים בכל זאת על גבולות הלגיטימציה שלה, כחוליה הממשיכה 'מבפנים' את שרשרת המסורת המקורית. ההשוואה בין ההוגים השונים ממוקדת כאן בהיבט אחד בלבד: כיצד כל אחד מהם מציג את טיבו של מנגנון התמורה, המצליח להעמיד חוליה מודרנית, שלא הייתה מוכרת ברצף המסורת עד כה, מבלי לשבור את רציפותה הנאמנה של היהדות לדורותיה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?