גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

זמן הווה זמן עבר: האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה? – ד"ר עידן ברייר

יום רביעי, 21 בדצמבר, 2011

תקציר

המאמר בוחן את האפשרות של חקר ההיסטוריה הקדומה באמצעות מודל הלקוח מחקר ההיסטוריה המודרנית.

תחילה ייבחן הצורך בכתיבה מחודשת של מחקרים היסטוריים בשל שינויים הנובעים מרוח הזמן. תמורות אלו מביאות עמן נקודות התבוננות חדשות, המעלות שאלות חדשות לגבי התעודות המוכרות זה מכבר. בנוסף, בשל חלוף הזמן, מסתבר שההתייחסות לשאלות המוכרות משנים גם היא מתחדשת. ברם, מאחר שמחקר ההיסטוריה צועד עם הזמן, גם שיטות המחקר משתכללות עם השנים.

במאמר מוצגת שיטת המחקר ההשוואתית, המוכרת מהכתיבה ההיסטורית של העת העתיקה. שיטה זו זכתה לעדנה עם התחדשות המחקר ההיסטורי המדעי במאה העשרים.

בהמשך נבדקת האפשרות של עריכת מחקר השוואתי בין-תקופתי. כאן נבחנים הרעיון של יחסי הגומלין בין התקופות השונות, טיב ההתבוננות על העבר דרך עדשת ההווה, וכן תקפותו של מודל המושתת על ההיסטוריה המודרנית לשם חקר ההיסטוריה הקדומה.

מילות מפתח: עבר, הווה, מודל, היסטוריה השוואתית, שיטת מחקר, חקר תקופת המקרא

*ד"ר עידן ברייר, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה; דוא"ל: idanb@research.haifa.ac.il

 

Time: Present and Past, or Can We Interpret the Past through Contemporary

?Models

Idan Brayer

This article examines the possibility of ancient history research through use of a modern historical study model.

First, the necessity of rewriting historical research due to changes in the "Zeit Geist" is examined. Theses changes in time bring with them new points of view, which raise new issues concerning the ancient documents. In addition, as time passes, it seems that new concepts are developed. However, since historical research has not stagnated, its methods are modified in the course of time.

The article presents the comparative method. This method, which is well known from ancient writings on History, has been revived in modern historycal study of the twentieth century. Following this, the article scrutinizes the options of carrying out a comparative inter-periodic study. The idea of interaction between the different eras is examined. Assessment of the past through modern lenses is evaluated, as well as the validity of a model based on modern history in the study of ancient history.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?