גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

זיקות בין ערך כבוד האדם ובין הנגשה תרבותית – אבי שחף ואורלי אלטמן

יום ראשון, 10 בנובמבר, 2019

בשנת 2011 פרסם משרד הבריאות הנחיה לבתי החולים הממשלתיים "לפעול להתאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות". הצורך, שאותו זיהו ראשי המשרד, עלה מהעובדה שבין העולים ישנם שהגיעו לארץ בשנים שלאחר הקמת המדינה כמו גם אוכלוסיות מובחנות, בעיקר מבוגרים מקרב המגזר הערבי ועובדים זרים, הנוהגים לשמר אורחות חיים והרגלי בריאות הנשענים על תרבות מוצאם. ראשי המשרד זיהו כי 55% מהמטופלים, המתקשים בשפה העברית, נמנעים מקבלת שירות רפואי בשל הקושי השפתי, וכי היעדרה של הנגשה תרבותית ולשונית מובילה לטעויות באבחון, לפגיעה באיכות הטיפול ולמספר רב יותר של אשפוזים חוזרים.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?