גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

ודאויות מתפרקות בימי קורונה: קריאה ביבליותרפית בשירים של מיה טבת דיין – חגית פולק

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

המאמר מציג קריאה אישית, הממוקדת בתהליכי נפש, בקובץ השירים של מיה טבת דיין כדי להסתדר עם המצב. השירים כתובים מזווית אישית ואינטימית אך תוכנם מתכתב עם האוניברסלי האנושי, כשהם מעניקים מילים לחוויות ולתחושות פרטיות וקולקטיביות כאחת. השירים נכתבו בתקופת הסגר בעת משבר הקורונה ויש בהם ביטוי לפירוק הוודאויות בעולמה של הכותבת בטרם נבנו ודאויות חדשות – ודאויות מתפרקות ביחסי הורים וילדים, במרחב הביתי, בקשר הזוגי ובידע ובהבנה של העולם. לצד הפירוק מתרחש חיפוש מתמיד אחר מרחב ביניים ועוגנים שבהם ניתן להיאחז, ונעשים ניסיונות למרוד בחוסר האונים ולהביס את האיום. המאמר מציע לראות בשירים "מרחב ביניים פוטנציאלי" בין העולם החיצוני לבין המציאות הנפשית הפנימית. טבת דיין נותנת ביטוי לפירוק, לערעור, להתרחקות ולבדידות, ובו-זמנית מעוררת אצל הקוראות תחושות של שייכות וביטחון ואינה משאירה אותן לבד.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?