גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

התקשורת הפלסטינית ובניית אומה / מרי תותרי

יום שלישי, 31 בינואר, 2017

ספרה של מרי תותרי עוסק בתפקיד התקשורת הפלסטינית בתהליך בניית האומה מאז תחילת תהליך אוסלו, תוך כדי התמקדות בשבע השנים הראשונות–מהקמת הרשות עד פרוץ האינתיפאדה השנייה. בתקופה זו התחייבה הרשות, דרך מוסדותיה התקשורתיים, לקדם את תהליך אוסלו ובמקביל את תהליך בניית האומה הפלסטינית, אך עם פרוץ האינתיפאדה השנייה היא זנחה את המחויבות לתהליך אוסלו וגייסה את התקשורת למאבק נגד ישראל.
הספר מציג את מערכות התקשורת שהתפתחו באותה תקופה. הוא מנתח את המדיניות התקשורתית המוצהרת של הרשות ושל משרד ההסברה ואת תפיסת מעצבי התקשורת, הממלכתית והפרטית בהתייחס לתפקיד התקשורת בבניית האומה. כמו כן עוסק הספר במדיניות הרשות בפועל, תוך שימת דגש על השינויים שהתפתחו ביחסי הגומלין בין הרשות לבין התקשורת הפלסטינית במהלך כל תקופת אוסלו, גם לאחר האינתיפאדה השנייה. ייחודה של התקשורת הפלסטינית בתהליך בניית האומה בתקופת אוסלו ועד האינתיפאדה הראשונה, מדגים את היותה תקשורת בתקופת מעבר, תקופה המשלבת בתוכה שלב של מאבק לשחרור ושלב של עצמאות חלקית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?