גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

התפתחות המודעות לגוף ול-"עצמי" בשנים הראשונות לחיים – עדנה אור

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

סקירה זו מתארת את תהליך התפתחות התפיסה העצמית מלידה עד גיל שלוש שנים, ואת הגורמים המעורבים בגיבושה. הסקירה מתייחסת לתהליכים התפתחותיים ראשוניים הנוגעים לגוף ולעצמי, ולפיכך היא בנויה משני חלקים מרכזיים. החלק הראשון מתמקד בגוף, ובעיקר בתיאור טבעה של המודעות הגופנית. חלק זה יתאר את המאפיינים ההתנהגותיים, השורשים, והמשמעות ההתפתחותית של תודעה מוקדמת לסכמת הגוף. החלק השני יתמקד בתפיסה העצמית ובשלבי התפתחותה, מהשלב בו קיימת מודעות עצמית מרומזת ומינימלית, עד לשלב בו קיימת תודעה עצמית מפורשת, בה הילד מתייחס אל תכנים פנימיים שלו, כמו מחשבות ורגשות, והוא מבין כי ישותו ניתנת להערכה על-ידי האחרים. חלק זה יציג דפוסי התפתחות שונים של התפיסה העצמית בהתאם לגישות מובילות בספרות המחקר. בנוסף, יוצגו הגורמים המעורבים בהתפתחות התפיסה העצמית, תוך התמקדות בחשיבותם של ההורים בתהליך גיבוש הזהות העצמית. הדיון יתמקד בתרומת הטיפול המסור המוענק לגוף ולנפש לבניית האישיות בשנים הראשונות לחיים.
מילות מפתח: סכמת גוף, תפיסה עצמית, מודעות עצמית, התפתחות בגיל הרך, הורות

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?