גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

השפעת הוראת סוגיות מתמטיות המופיעות בספרות הרבנית על עמדות סטודנטים חרדים כלפי מתמטיקה – מאיר סנדיק

יום שני, 18 במרץ, 2024

בשנים האחרונות מתרחבת תופעת הלימודים האקדמיים בציבור החרדי. בעקבות זאת, נפתחות מכינות קדם-אקדמיות רבות, המכשירות סטודנטים חרדים לקראת לימודים אקדמיים. במסגרת לימודי המכינה סטודנטים חרדים נחשפים לראשונה לעולם המתמטיקה בצורה מעמיקה. אחד מתחומי המחקר בהוראת המתמטיקה, אשר פותח ב-1985 על ידי המתמטיקאי ד'אמברוזיו הוא "אתנומתמטיקה". תחום זה עוסק בהשפעת התרבות על לימוד המתמטיקה והוראתה בקבוצות אתניות שונות. מטרתו של המחקר המוצג במאמר זה הייתה לבחון את ההשפעה של הוראת סוגיות מתמטיות המופיעות בספרות הרבנית על עמדותיהם כלפי מתמטיקה של סטודנטים חרדים הלומדים באקדמיה. המדגם כלל 195 סטודנטים (גברים) חרדים הלומדים מתמטיקה ברמה של 4 יחידות במכינות קדם-אקדמיות. לצורך מחקר זה "סטודנט חרדי" הוא מי שראוי להתקבל ללימוד בתוכניות המיוחדות לציבור החרדי במכינות לפי הוראת המל"ג. הסטודנטים שהשתתפו במחקר חולקו לשתי קבוצות: קבוצת המחקר שבה נלמדו הסוגיות המתמטיות (n=108), וקבוצת ביקורת (n=87). תרומת המחקר באה לידי ביטוי בפן המעשי של הוראת מתמטיקה לסטודנטים חרדים הלומדים באקדמיה. לפי ממצאי המחקר, הוראת המתמטיקה לסטודנטים חרדים באמצעות סוגיות מתמטיות המופיעות בספרות הרבנית משפרת את יחסם החיובי למקצוע המתמטיקה. השינוי ביחס יתבטא באמונתם כלפי טבעה של המתמטיקה, כלפי המסוגלות העצמית שלהם במקצוע וכלפי הקשר שבין תורה ומתמטיקה. לאור זאת, נראה כי מן הראוי להורות מתמטיקה לסטודנטים חרדים בשילוב סוגיות מתמטיות המופיעות בספרות הרבנית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?