גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

הפוליטיקה של ה(אי)-נראוּת: נשים חרדיות מתמרנות בין משטרי נראוּת ובתוכם – ורדה וסרמן ומיכל פרנקל

יום שני, 18 במרץ, 2024

בהתבסס על חקר מקרה של נשים חרדיות שמועסקות בתעשיית ההיי-טק בישראל, מראה המאמר הנוכחי כיצד נוצרת מטריצה של יחסי כוח (matrix of domination), שנובעת מההצטלבות של הזהות המגדרית והדתית, וכיצד היא חושפת את הנשים האלה למשטרי נראוּת (visibility regimes) סותרים של פיקוח ושליטה מצד מנהלים, עמיתים והקהילה החרדית. צייתנותן של המועסקות החרדיות לכל אחד ממשטרי הנראות הופכת אותן לעובדות "היפר-מוכפפות", אך בו בזמן מאפשרת להן להשתמש ב(אי)-הנראות שלהן כמשאב, על ידי תמרון בין משטרי הנראות השונים ושיסויים זה בזה. יכולת זו לתמרן בין משטרי הפיקוח הצולבים מאפשרת להן, לטענתנו, לשמר את מעמדן כחברות בעלות ערך בארגון. המאמר מסתמך על תובנות תאורטיות מתוך גישות מחקריות בתחומי המגדר והשליטה הארגונית, וחושף את תפקידם של מבטי פיקוח מרובים (multiple gazes), הן בשעתוק הדרתן ודחיקתן של נשים חרדיות לשוליים והן באופן שבו הם מאפשרים להן לגייס את שוליותן כדי לשמר את זהותן הקולקטיבית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?