גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

הערכת תוכנית סול"ם (סיוע להוראת תלמידים המתקשים במיומנויות השפה) – אביבה לבאן

יום חמישי, 2 באוקטובר, 2008

הרעיון לבניית תוכנית התערבות לבית הספר היסודי, שמטרתה שילוב התלמיד המתקשה בכיתה הרגילה, תוך מתן מענה לצרכיו הלימודים, פותח בעקבות בקשתו של המפקח הכולל של משרד החינוך במחוז צפון, עקב מצוקתם של בתי הספר בתחום זה. רעיון זה גובש ופותח על ידי לכדי תוכנית התערבות הממוקדת בתלמיד המתקשה ובמורהו.
קבוצות הלימוד במרבית בתי הספר בישראל הן הטרוגניות וקיימת בהן שונות בין הלומדים, מבחינת כישוריהם, ביצועיהם ומבחינת יכולות והישגים לימודיים. המגמה הרווחת כיום היא לאפשר לכל תלמיד לממש את מירב הפוטנציאל הטמון בו (ריץ', 1996).
קשייו של מורה המלמד בכיתה הטרוגנית מורכבים מאוד. מצופה ממנו להקנות ידע מסוים לקבוצה הטרוגנית של תלמידים השונים זה מזה מבחינת יכולותיהם הלימודיות (קשתי וחבריו, 1997).
מטרות התוכנית :
– מתן מענה לצורכי התלמידים המתקשים בלמידה בתחום כישורי השפה העברית, על מנת להביא
לשיפור בהישגיהם הלימודיים ובהתמודדותם מול טקסט בכל תחום דעת.
– הרחבת ידיעותיו המקצועיות של המורה אודות התלמיד המתקשה ואודות דרכי הוראה ומיומנויות
למידה, אותן ניתן ליישם בתחומי דעת השונים, למען פיתוח כישורי הלמידה של התלמיד המתקשה
ושילובו בכיתה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?