גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"העירי את יפייך הנרדם!": ייצוגי גוף האישה בפרסומות למוצרי בריאות ויופי מתקופת המנדט הבריטי – שחר מרנין-דיסטלפלד

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

מאמר זה עוסק בייצוגי גוף האישה אשר הוצבו במרכזן של פרסומות למוצרי בריאות וטיפוח שהופיעו בספרי הדרכה לנשים, בעיתוני נשים ובעיתונים דבר, הארץ והצופה ביישוב העברי המנדטורי. מטרותיו לשרטט את דיוקנה של האישה הבריאה, היפה והמטופחת, כפי שהובנה על-ידי יוצרי הפרסומות, לחשוף את תפיסות העולם אשר שימשו בסיס להבניה זו ואת התחבולות שבאמצעותן הובנו המסרים הקשורים באישה. בעזרת ניתוח איכותני הנשען על תאוריות סמיוטיות, ומתוך תפיסת הפרסומת כנרטיב חברתי-תרבותי, יוצגו תפיסות עולם ואידיאולוגיות מגוונות אשר הובילו לערכים של כפיפות ופחיתות ערך שהתגלמו בייצוגי גוף האישה. ייטען כי הפרסומות משקפות ערכים שהיו מקובלים בקרב החברה שיצרה אותן כמו גם בקרב קהל היעד. הן שימשו נדבך במערכת של סוכני תרבות אשר תרמו לעיצובה של 'אישה חדשה' ביישוב העברי. בעשותן כן, שיקפו לא רק מסרים והנחיות אודות פרקטיקות היומיום, כי אם גם מסרים סמויים אודות מושגים כגון "אישה" ו"נשיות". המאמר יבדוק האם הייתה זיקה בין מושגים אלה לבין הלאומיות העברית.
מילות מפתח: ייצוג, גוף האישה, פרסומות, תרבות חזותית, היישוב העברי המנדטורי

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?