גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

על הספר: "העברית שפה חיה" כרך ה'. עורכים: פרופ' רינה בן-שחר, פרופ' גדעון טורי, ד"ר ניצה בן-ארי – פרופ' מיכאל ניר

יום רביעי, 1 בדצמבר, 2010

ראוי לשַבח את יוזמי סדרת הכינוסים "עברית שפה חיה" במכללת אורנים ואת ההוצאה של סדרת הפרסומים בשם זה. עתה מונח לפנינו קובץ נוסף של "עברית שפה חיה". זהו הקובץ החמישי בסדרה, ובו 22 מאמרים העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של הקשרים שבין לשון, ספרות, חברה ותרבות. זהו קובץ מדעי-מחקרי, וכל המאמרים המתפרסמים בו עברו שיפוט של אנשי אקדמיה. על עטיפת הספר צוין שהסדרה היא "בין-תחומית", ואכן תיאור זה מתאים לאוסף המגוון שלפנינו. הגיוון הרב ניכר הן בנושאי המאמרים הן בשמות המשתתפים ושיוכם המוסדי. כולם אנשי אקדמיה, חלקם ותיקים ומוכרים וחלקם חוקרים צעירים בראשית דרכם (אגב – יש להצטער על כך שהעורכים לא צירפו את רשימת  המחברים בציון השתייכותם האקדמית ותחומי המחקר שלהם).

עיון בנושאי המאמרים מלמד שרובם ככולם עוסקים בעברית בת-ימינו, הן זו המדוברת, העממית, הן זו הספרותית.  השם "עברית שפה חיה" אכן הולם את הקובץ: מתוכנו עולה התחושה שהעברית על מגוון גילוייה בדיבור ובכתיבה היא אכן חיה ונושמת, ועשויה לשמש נושא מרתק למחקר.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?