גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

'הסטוריה משועבדת' או אוריינות היסטורית ביקורתית; על ספרו של ד"ר אריה קיזל : "היסטוריה משועבדת, ניתוח ביקורתי של תכניות הלימוד וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית, 2006-1948" – ד"ר אסתר יוגב

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

הוראת ההיסטוריה הכללית במערכת החינוך הישראלית הייתה מראשית הקמתה של מדינת ישראל ועד עצם ימים אלה 'משועבדת' לצורך הפוליטי של הפרויקט הציוני. זו תמצית הנוסחה ומהות המסר שמציג אריה קיזל בספרו: היסטוריה משועבדת, ניתוח ביקורתי של תכניות לימוד וספרי לימוד בהיסטוריה כללית, 2006-1948.
הטענה המרכזית של המחקר קובעת, כי לא חל שינוי מהותי בחינוך ההיסטורי הישראלי ובספרי הלימוד המציגים אותו, אלא רק במעטפת הנושאת אותם. הטקסט הנגיש והמגוון, האסתטיקה הוויזואלית העשירה, דפי הכרומו הצבעוניים והמנגנון הדידקטי של הספרים החדשים, מייצרים אשליה כי חל שינוי בלימוד ההיסטוריה והיא פתוחה יותר לריבוי של נרטיבים ולגישה ביקורתית. זוהי חזות מטעה. במהות, טוען קיזל, זו אותה גברת בשינוי אדרת. תכני הלימוד בהיסטוריה כללית, הזירות הגיאוגרפיות, הסיפורים והדמויות ההיסטוריות העומדות במרכזם, כולם נבחרים ומוצגים בהתאם לצרכיו ולמטרותיו של החינוך הלאומי.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?