גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

המניעים לבחירת ההוראה כמקצוע בקרב מתכשרות להוראה מהמגזר החרדי ומהמגזר הדתי-לאומי: מחקר – רבקה טל ואביחי קלרמן

יום שני, 18 במרץ, 2024

עד לאחרונה נתפס מקצוע ההוראה כברירת המחדל של נשים מהמגזר החרדי וגם של חלק מהנשים מהמגזר הדתי-לאומי.[1] בעשור האחרון נפתחו אפשרויות למקצועות רבים, מוסדות לימוד על-תיכוניים ואקדמיים ושוקי עבודה מגוונים גם למגזרים אלה, אך עדיין רבים ורבות משני המגזרים בוחרים ללמוד חינוך ולהתכשר למקצוע ההוראה. המחקר המוצג במאמר זה בא לתאר את התופעה, להבינה ולעמוד על המניעים של המתכשרות להוראה משני המגזרים, וכן לבדוק אם יש הבדלים במניעים של הבאות ללמוד חינוך והוראה בין מגזר אחד למשנהו. ממצאי המחקר, שנאספו מעשרים ראיונות שנערכו עם סטודנטיות משני המגזרים ונותחו בגישה איכותנית, מלמדים שההבדל המשמעותי בין המגזרים הוא בהבלטה של המניע החיצוני של בנות המגזר החרדי, המתבטא בעיקרו בבחירת המוסד והמסגרת, לעומת בנות המגזר הדתי-לאומי, הממוקדות יותר בבחירה של המקצוע עצמו ממניעים פנימיים. נוסף על כך, למרות הפתרונות שפותחו ואשר ניתנים בהכשרות מקצועיות מגוונות למגזר החרדי במסגרות שונות בתוך הקהילה ומחוצה לה, עדיין חלק גדול מהנשים במגזר זה בוחרות ללמוד במסגרת הסמינר, המהווה חממה רוחנית וחברתית. בניתוח הממצאים יש ניסיון להבין את השווה והשונה במניעים לבחירת מקצוע ההוראה של הסטודנטיות משני המגזרים, לאור העולה ממחקרים קודמים ובדגש על השוני במבנה הקהילתי של שני המגזרים.


[1] מלאך וכהנר, 2022

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?