גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

כתיב בבתי ספר יסודיים (ההמזה והתאא בסוף המילה) – מוראד מוראד

יום רביעי, 1 בדצמבר, 2010

עבודה זו דנה בכתיבת אלהמזה, ואלתאא בסוף המילה. נראה כי היקף שגיאות הכתיב בקרב תלמידים הולך וגדל באופן מדאיג בכלל, ובכתיבת המזה ותאא בפרט. מעט מאוד טקסטים נכתבים ללא שגיאות כתיב, הן על-ידי תלמידים והן על-ידי מבוגרים. לכתיב נכון יש חשיבות רבה, מאחר וגם באמצעותו מועבר המסר בצורה נכונה, וכל טעות בכתיב עלולה לשנות את משמעות המילה, וכתוצאה מכך עלול הקורא לקבל מסר אחר או לא להבין כלל את המסר. תפקיד המורים הוא לנקוט צעדים ולבנות תוכניות המיועדות לסייע לתלמידים להתגבר על שגיאות הכתיב ולהפחית את היקפן ככל הניתן.

בחלק התיאורטי נסקרו שלושת המרכיבים הקשורים לכתיב: השפה הערבית, המורה והתלמיד.

השפה הערבית: הגדרת הכתיב בשפה הערבית מבחינה לקסיקאלית; סוגי הכתיב; חשיבות הכתיב ומטרותיו; הסיבות לקושי בכתיב הערבי בכלל ובכתיבת ההמזה והתאא בפרט.

לקושי בכתיבת ההמזה חמש סיבות:

המורה: כאשר אינו בקיא בחומר שהוא מלמד.

ההמזה עצמה: רוב האותיות הערביות נכתבות בצורה שמבטאים אותן למעט ההמזה, לה אין צורת כתיבה אחידה, מה שעלול לתרום לריבוי שגיאות בכתיבתה.

שיטות לימוד הכתיב.

שיטות ההערכה.

גורמים נוספים המשפיעים על טיב הכתיב, כגון: קריאה, כתב, העתקה, לימוד ושינון של שירה בעל פה, הדקדוק ועוד. חלק מהנושאים הללו לא מופיעים בתכניות הלימוד, לדוגמה, לימוד שירה בעל פה, ואחרים, כגון העתקה, לא מושם דגש בהקנייתם לתלמידים. מורפולוגיה וסביבת הפונמות הם נושאים פחות מוכרים למורים רבים, והשפעתם רבה על טיב הכתב.

הנושא המרכזי בחלק זה הוא כתיבת ההמזה. אלח'ליל המציא את צורת ההמזה, וכינה אותה קטעה. להמזה צורות מופע רבות, במיוחד כאשר היא מופיעה באמצע המילה או בסופה.

כתיבת תאא בסוף מילה יכולה להתבצע בשני אופנים: תאא פתוחה ותאא  סגורה.

המורה: בנושא הכתיב, למורה תפקיד מרכזי וחשוב והוא בעל השפעה רבה מאוד, לכן סעיף זה הורחב בעבודה.

התלמיד: התלמיד הוא זה שלומד את הכתיב ומבצע את הפעולה. סעיף זה לא הורחב מפני שזה נושא בו דרוש לבצע מחקר שיבדוק את כל ההיבטים הקשורים לתלמיד: מבחינה  קוגניטיבית, רגשית,  פיזית, חברתית וכד'.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?