גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"הלוא כה דברִי כאש נאם ה' וכפטיש יפֹצץ סלע": על שפה דו משמעית בישעיהו – מיכה רואי

יום חמישי, 15 בנובמבר, 2012

נבואותיו של ישעיהו השני מכילות ביטויי ישועה מובהקים לצד ביטויי פורענות חד משמעיים. אולם לצד – ביטויים קוטביים אלו מופיעה יחידה נבואית קצרה )נא 6 4 (, שמלאכת סיווגה לאחת משתי הקטגוריות – אינה פשוטה כלל ועיקר. במאמר אני מבקש לטעון כי הקושי בסיווגה של הנבואה נובע מבחירתו המכוונת של הנביא בביטויים המכילים משמעויות מנוגדות. בחינת מיקומם של ביטויים דו משמעיים אלו מגלה כי – הם מופיעים תמיד בצלע השנייה של כל אחת מה תקבולות המרכיבות את הנבואה. צלע שנייה זו משלימה את רעיון הגאולה המוזכר בצלע הראשונה. נמעני הנבואה נדרשים להסיק כי הגאולה המתוארת בשפה דו- משמעית, הכורכת את הישועה והפורענות זו בזו, תכלול בתוכה פעולה אלוהית אחת שתשרה בו זמנית – רוגע למי שראוי לרוגע וסערה למי שראוי לסערה. וזה בשונה מחזונות הגאולה השגרתיים, הכתובים בשפה חד משמעית, שבהם תיאורי הישועה והפורענות עוקבים זה את זה. הישועה והפורענות העתידות לבוא על- – פי חזונות שגרתיים אלו, תתקיימנה כתוצאה משתי פעולות שונות שתתרחשנה בזו אחר זו. הבנת ההבדל באופי הגאולה בפועל, בין זו המתוארת בשפה חד משמעית לזו המתוארת בשפה דו-משמעית, נובעת מתפיסת השפה כמשקפת את המציאות, ואולי אף בוראת אותה, לא רק בתוכנן של המילים אלא גם בצורתן.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?