גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

'הכבוד האבוד' של הכבוד – הכבוד כגורם בהתהוות סכסוכים – מיכאל רוטנברג

יום ראשון, 10 בנובמבר, 2019

עימותים וסכסוכים בין בני האדם הם עניין שבשגרה מאז ראשית האנושות, כתוצאה בלתי נמנעת של הבדלי אופי ואינטרסים ביניהם. המקרא מתעד עימות טרגי בין קין והבל כבר בימיה הראשונים של האנושות. רבים הם הגורמים ליצירתם של הסכסוכים, ובעמודים הבאים אבקש להתמקד באחד מהראשיים שבהם, שמקומו לא נפקד מרוב-רובם של הסכסוכים בעבר, אך דומה שכיום היחס אליו השתנה בתכלית: הכבוד. כנקודת מוצא לדיון שיובא בהרחבה בהמשך, יאופיין בשלב זה המושג "כבוד" כיחס של הערכה חיובית (בעיקר) כלפי אדם, מצד אחרים או מצד עצמו. במאמר זה אבקש להראות כיצד חל שינוי מהפכני ביחסה של התרבות המערבית אל הלגיטימיות של הכבוד כגורם ביצירת סכסוך, וממילא חל פיחות דרמטי במעמדו כגורם בעל משקל ביישובם של סכסוכים לאחר שנוצרו. לאחר מכן אנסה לנתח את הסיבות לכך, ואת השלכות השינוי על הבנתנו את מושג הכבוד. בשלב הראשון אבקש להצביע על הקושי המהותי הכרוך בשינוי זה, אף שעיקרו לדעתי חיובי, ועל השלכותיו בהיבטים שונים הקשורים לניהול סכסוכים. בשלב הבא אבקש להציע תובנה חדשה-ישנה על מקומו של הכבוד בחיי האדם והחברה, הנשענת בין השאר על מקורות יהודיים, ולסיים בדרכים ליישומה של תובנה זו בכל הנוגע ליישוב סכסוכים.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?