גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

היכולת לחרוג מן הגוף בתפיסה הבודהיסטית של נאגארג'ונה ובמחשבה הרציונלית של שפינוזה – איתי אהרה

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

ניתן למצוא במחשבתו של ההוגה הבודהיסטי נאגארג'ונה מתח חזק בין תפיסת הגוף לבין השחרור. נאגארג'ונה מציג את הגוף כטעות הכרתית וכמקור לסבל שיש להתגבר עליו. בדומה לנאגארג'ונה, גם שפינוזה מבקש להוביל לחריגה מהממד הגופני והוא מתאר חריגה זו בדרך רציונלית מובהקת. שפינוזה מבקש לגרום לאדם לא רק לחרוג מהגוף, כמו בחוויות אקסטטיות שונות, אלא גם להבין רציונלית שהחריגה הזו היא התמונה הממשית של המציאות.
שפינוזה ונאגארג'ונה מציגים תמונת עולם שבה הגוף אינו מופרד באופן חזק מהמנטלי ולכן השינוי המנטלי כולל גם שינוי בהופעה של הגוף. שינוי זה הינו סוג של קריסה מוחלטת במקרה של נאגארג'ונה והתרחבות מוחלטת לעבר האינסוף במקרה של שפינוזה. הקריסה המנטלית אצל נאגארג'ונה מביאה לקריסה של הגוף וההתרחבות המנטלית אצל שפינוזה מובילה לעבר מוחלט אינסופי המהווה חריגה מהגוף הסופי. בעזרת הדיון במעמד הגוף אצל שפינוזה ונאגארג'ונה אבקש במאמר זה להבין את האפשרות של גאולה המבקשת לחרוג מהגוף ואת הגבולות של אפשרות זו.
מילות מפתח: שפינוזה, נאגארג'ונה, בודהיזם, גוף, נפש

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?