גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

החשבון לא נגמר – מ"לא לספרות" ללא לוודאות: על אמונה מאת דרור משעני – אסתי אדיבי-שושן

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

קריאה שנייה של הספר אמונה מאת דרור משעני מעידה על התנהלותו כמשרתם של שני אדונים בעלי תביעות סותרות: מצד אחד, באופן הגלוי והמוצהר, כמשרתו של ז'אנר הבלש הארץ-ישראלי, וכנענה לתביעתם של חוקיו הוודאיים של הז'אנר. מצד שני, בריבוי הפרטים העודפים לכאורה בולטת ה"ספרותיות" של הספר, המחלצת אותו משיוכו הבלעדי לז'אנר ספרי הבלש, ומעצבת היחלצות מוודאות הז'אנר שבו כתוב הספר. רק על רקעהּ של אי-ודאות זו מתגלה ייחודו ביחס לספרי הבלשים שקדמו לו ולז'אנר ספרי הבלשים בכללותו. חוקיו הוודאיים של ז'אנר ספרות הבלשים תובעים ממחברו מיומנות כתיבה וחיסכון מוחלט בפרטים. שתי הפרשיות העומדות במרכז הספר אמונה באות על פתרונן בשלב מוקדם, וההמשך, כמו מהלך הספר כולו, גדוש בציטוטים וברמיזות לטקסטים קודמים שאינם שייכים – בהכרח – לעלילה הבלשית שבחזיתו. עודפות ניכרת זו מערערת על שיוכו המיידי והברור של הספר לז'אנר ספרות הבלשים, כרביעי בסדרת החוקר אברהם אברהם. עושרו של הרומן, הניכר בריבוי פרטים שאינם שייכים ישירות לעלילה, מאלץ את הקורא לקריאה נוספת, שרק היא חושפת מאפיין משותף נוסף לשתי העלילות – ערעור הוודאות כמאפיין מרכזי של כל מערכת יחסים. אי-ודאות היברידית הכרחית זו סופחת לקרבה את כל פרטי הספר, הנראים בקריאה ראשונה כעודפים, ובדיעבד מהווה את עיקר עניינו של הספר. בה בעת היא מעידה על אי-ודאות הז'אנר שבו כתוב הספר ומעצבת אותה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?