גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

הגוף האנושי וגופו של המקום: התפתחות זהות מקצועית בהכשרת מורים – אילה צור

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

מאמר זה עוסק בחקירת התפתחותה של הזהות המקצועית של סטודנטית אשר למדה בקורס "השיח החינוכי בראי הסביבה הפיזית של בית הספר". במסגרת הקורס הסטודנטים התבקשו לדמיין מקום המשקף עבורם בית ספר אידיאלי, ולייצג אותו באופן ויזואלי ומילולי, זאת במטרה לזמן להם תנאים לפיתוח זהות מקצועית כמורים. התהליך נערך פעמיים, בתחילת הקורס ובסופו. המאמר מתמקד בשאלה מדוע הסטודנטית טענה שהתהליך שהתקיים בקורס לא קידם את יכולתה להשתחרר מסכמות קודמות ולשנות את נקודת מבטה על בית הספר. ממצאי המחקר מציגים מיפוי של השינויים שחלו בזהות המקצועית של הסטודנטית תוך התחקות אחר הגורמים המזרזים והמעכבים אותם. החלק האחרון של המאמר כולל דיון בהיבטים שבהם ניתן להרחיב את ההתבוננות הביקורתית של הסטודנטים בזהות המקצועית שלהם בדרכם להבנות מחדש מסגרת התייחסות לעצמם ולבית ספר.
מילות מפתח: אני מאמין חינוכי, זהות מקצועית, הכשרת מורים, בית ספר, סביבת למידה

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?