גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

שימוש בסילבוס לקסיקלי כאמצעי לשיפור רכישת אוצר מילים בשפה זרה – פיירברגר שרון

יום חמישי, 2 באוקטובר, 2008

במהלך שני העשורים האחרונים, יותר ויותר חוקרים מבינים את החשיבות של רכישת אוצר מילים בשפה זרה. אוצר מילים הוא חיוני, הן לצרכים קומוניקטיביים והן לניבוי הצלחה בהבנת הנקרא. הרבה נכתב על שיטות שונות לרכישה והוראה של אוצר מילים בשפה זרה, במיוחד רכישת אוצר מילים בעקיפין, תוך התמקדות הלומד בפעילות אחרת (implicit vocabulary acquisition). אולם, לא נעשו מספיק מחקרים הבודקים את ההשפעות של הוראה ישירה ומכוונת של אוצר מילים  (explicit vocabulary teaching).

עבודה זו חוקרת את ההשפעות של סילבוס לקסיקלי על רכישת אוצר מילים בשפה זרה. הסילבוס הלקסיקלי נלמד בכיתה באופן ישיר ומכוון, והוא מותאם לשכבות הגיל השונות בבית הספר התיכון. הסילבוס הלקסיקלי מדגיש מילים, משמעויות שונות וצירופי מילים.
במחקר זה נעשתה השוואה בין שתי קבוצות לימוד בבית ספר תיכון. קבוצת הניסוי (N=96) נחשפה להוראה מכוונת של הסילבוס הלקסיקלי לאורך שישה חודשים. קבוצת הביקורת (N=43) למדה אוצר מילים באופן אקראי וספונטאני במשך אותה תקופה. שתי קבוצות המחקר כללו תלמידים מכיתה י' וי'א. בתחילת שנת הלימודים קיבלו שתי הקבוצות מבחן מקדים הבודק ידע באוצר מילים. המבחן כלל שני חלקים: חלק אחד הבודק אוצר מילים פסיבי, וחלק נוסף הבודק אוצר מילים אקטיבי. לאחר שישה חודשים אותו מבחן ניתן לשתי הקבוצות על מנת לבדוק אם היה שיפור ברכישת אוצר מילים.
בנוסף, היות ומחקרים הוכיחו שיחס ומוטיבציה הנם משתנים חשובים בהצלחה ברכישת שפה זרה, מחקר זה בודק את הקשר בין מוטיבציה ושיפור בכמות אוצר המילים הנלמדת. לכן, כל משתתף קיבל שאלון שבודק את המוטיבציה שלו ללימוד אנגלית כשפה זרה. השאלון ניתן פעמיים- פעם לפני תחילת הניסוי, ופעם שנייה לאחר שישה חודשים.
ראשית, תוצאות המחקר מראות שקבוצות הניסוי בשתי השכבות (י' וי'א) שיפרו באופן משמעותי את אוצר המילים הפסיבי שלהן בהשוואה לקבוצות הביקורת באותן כיתות. כמו כן, המחקר בודק האם היה שיפור משמעותי ברכישת אוצר מילים בכל קבוצה במהלך תקופת המחקר. לשם כך, נעשתה השוואה בין תוצאות המבחן המקדים של הקבוצה, לבין תוצאות המבחן הסופי של אותה קבוצה

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?