גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

בין שתי שפות – מחשבות על השפה המדעית ועל שפת השירה – מירה טנצר

יום חמישי, 15 בנובמבר, 2012

במאמר זה אני מציעה לבחון עד כמה המרחק בין תחומי הדעת השונים ניתן לגישור, ולשאול מה המשמעות של טשטוש הגבולות ביניהם. הדיון ייסוב סביב השפה כרכיב מאפיין משמעותי של השיח בתחומי הדעת השונים וכרכיב המשרטט גבולות ביניהם, ויתמקד בדמיון ובשוני שבין השפה המדעית לשפת האמנות ה"מילולית" פרוזה ושירה. הבחירה בתחומי דעת כה רחוקים זה מזה מאפשרת לכאורה- לשרטט ביתר קלות את הגבולות. עם זאת, גבולות כאלה קיימים בין תחומים שנראים כביכול קרובים זה לזה – כמו מדע וטכנולוגיה או אמנות פלסטית ושירה. לפיכך, עצם הדיון בהכרה בקיומם של גבולות בין – תחומי הדעת ובדיקת המשמעות של גבולות כאלה בתרבות האנושית הוא המוקד או הכוח המניע להעלאת המחשבות הללו על הכתב.

השאלה על המרחק בין תחומי הדעת השונים יכולה להיות שאלה אפיסטמולוגית או שאלה אונטולוגית. נקודת המבט האפיסטמולוגית יכולה להצטייר על ידי שלוש תפיסות: דיסציפלינרית, בין-תחומית ורב- תחומית. רבים ההוגים והיוצרים שהתייחסו לנקודת מבט זו, ומעטים יוזכרו כאן. ובעניין זה – בחרתי להתעמק במשורר והכימאי אבנר טריינין. נקודת המבט האונטולוגית תוצג באמצעות הגותו של מרלו-פונטי (2004), בחיבורו העין והרוח. זהו חיבור פילוסופי פואטי שבו בא לידי ביטוי החיפוש של מרלו-פונטי אחר אונטולוגיה מסדר חדש.

ארצה לטעון שתודעה בין תחומית, המדגישה את נקודות הממשק בין התחומים השונים, היא פרי של ידע והבנה רב-תחומית, הרוחשת כבוד ורגישות לקיומם של תחומים אחרים. תפיסה זו מושתתתעל התובנה שלמושגים זהים עשויה להיות משמעות שונה בכל אחד מתחומי הדעת, ושהשימוש במושגים נושא עמו מטען נוסף לפירוש המילולי – הוא תלוי הקשר דיסציפלינרי לא פחות משהוא תלוי הקשר שפתי, תרבותי או חברתי.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?