גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

בדלנות חרדית והשלכותיה החינוכיות לאור תאוריית הלשון של לודוויג ויטגנשטיין: משנת הרב יחיאל יעקב ויינברג כאבטיפוס להגות חינוכית חרדית – אביעד יחיאל הולנדר

יום שני, 18 במרץ, 2024

המאמר מבקש להנהיר את אסטרטגיית ההתבדלות החברתית של הציבור החרדי בישראל, להצביע על מודל חרדי להשתלבות ולהציע המלצות מעשיות למי שעוסקים בקידום השכלה מקצועית בחברה החרדית. טענת המאמר היא שניתן למצוא מודל לחינוך חרדי לא מתבדל בַּיחס המשתנה ללימודים כלליים של הרב יחיאל יעקב ויינברג, פוסק הלכה והוגה דעות מקובל בחברה החרדית, ובהבחנות שערך בין סוגי לימודים שונים וגילאי התלמידים. ניתן להבין את העמדה החרדית המתנגדת לשינויים באורח חייה בכלל, וללימודי חול והשתלבות באקדמיה בפרט, תוך התבססות על תובנותיו של לודוויג ויטגנשטיין: גם אם השתתפות בחיים המודרניים לא תשנה את אורח החיים החרדי, הרי ששילוב התורה בתרבות הכללית ישנה את המשמעות של קיום התורה בחיי המאמין. במאמר מוצגים שינויים בהגותו החינוכית של הרב ויינברג, כפי שהתבטאו במאמריו הפרוגרמטיים, בפסקי ההלכה שלו ובעמדותיו בפולמוסים ציבוריים: בהגותו המוקדמת חשש מהשפעה על ליבת התפיסה היהודית, ונכון היה לחשיפה תרבותית רק ברמה בסיסית שלא מייצרת רובדי משמעות חלופיים לאמונה היהודית. בכך אימץ את העמדה החרדית שחוששת מפני חשיפה בלתי מבוקרת לתוכני המודרנה, אך התקרב לעמדה דתית מודרנית בכך שראה בחיוב חשיפה מבוקרת לתכנים אלה. בשלב מאוחר יותר תמך הרב ויינברג בלימודים כלליים גם ברמות גבוהות יותר, אך נראה שהגביל אותם לאנשים בוגרים בעלי זהות המגובשת סביב חיי אמונה דתית ושמירת הלכה, ולצד זאת סבר שנדרשת שכבת רבנים שתספק ליווי רוחני למשתלבים בחיי המעשה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?