גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"באיסטנבול ספק מוטל כבר בתחילת יומך": קריאה באיסטנבול איסטנבול מאת בורהן סונמז – אילנה אלקד-להמן

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

באיסטנבול איסטנבול, שכתב בורהן סונמז (Burhan Sönmez), ארבעה גברים שוהים בתא אחד בכלא ומספרים זה לזה סיפורים במשך עשרה ימים. בכתיבה פוליטית אמיצה מעיד סונמז על אירועים טראומטיים והופך את קוראיו למאזינים לעדות. זוהי ספרות-זיכרון על אודות עריצות שלטונית. אי-הוודאות שביצירה מצויה בשלושה מישורים: במישור הסיפורי, במישור חוויית הקריאה ובמישור הסימבולי. במישור הסיפורי, האסירים חווים אי-ודאות ביחס לקיומם בעוד רגע, לגורלם העתידי ולגורל אהוביהם. הם נמצאים בדיסאוריינטציה של זמן, מקום וזהות, של אמון וחשד, ומטילים ספק באשר למשמעות קיומם וייסוריהם. ודאותם היחידה היא זו של הסיפור: מציאותו, ייצוגו במילים והקשבה לו, הצחוק המקאברי המשחרר והניסיון לפתור חידות. במישור חוויית הקריאה, לקורא אין סיכוי להבנה של התרחשות סיבתית, זהותית, או לאבחנה בין ממש לדמיון. גם הוא פותר חידות של ההתרחשות בכלא ושל התרחשויות אינטרטקסטואליות שחודרות ליצירה. במישור הסימבולי, איסטנבול היא מרחב של אי-ודאויות וניגודים: עיר ממשית ומדומיינת. המגפה כסמל נודדת מדקאמרון מאת בוקאצ'ו והדבר מאת קאמי, לתוך יצירתו של סונמז, כמגפת עריצות שנגרמה בידי אדם.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?