גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"אני בחינוך בשביל תיקון עולם": נשירה מלימודים בבית הספר כנרטיב מעצב בהתפתחותם של אנשי חינוך – תמר מילשטיין

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

המחקר המוצג במאמר זה התחקה אחר סיפוריהם של תלמידים שנשרו מלימודים בבית הספר והפכו בבגרותם לאנשי חינוך. המחקר מצא כי חוויות הנשירה אומנם גרמו לשבר בנפשם, אך גם נטלו חלק בתמורה שהתחוללה בבגרותם – בהבניית תפיסת עולמם החינוכית. שאלות המחקר היו: כיצד תופסים אנשי חינוך שלא סיימו תיכון עם תעודת בגרות את הנשירה מבית הספר ומהי תפיסתם החינוכית? לצורך מענה על שאלות אלה נערך מחקר נרטיבי אשר במהלכו רואיינו שמונה אנשי חינוך שנשרו בצעירותם מהלימודים בבית הספר. מממצאי המחקר עולה כי שני הגורמים המרכזיים שהובילו לנשירה הם משבר אישי ומשפחתי והיעדר דיאלוג חינוכי בבית הספר. התמודדותם של הנושרים עם היעדר הדיאלוג הצמיחה בקרבם ברבות הימים תפיסה חינוכית המבקשת לעשות תיקון באמצעות דיאלוג. מחקר זה מצטרף לשורת מחקרים נרטיביים המבקשים להביא את סיפורה של מערכת החינוך דרך קולם של האנשים הפועלים בתוכה. ייחודו בכך שהוא מביא הן את קולם של תלמידים נושרים והן את קולם של אנשי חינוך, אשר במקרה זה הם אותם האנשים.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?