גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מאפייני החוויה הסובייקטיבית של אמהות במעבר ילדן הבכור מגן חובה לכיתה א', בהקשר למאפייני הסתגלותו לבית הספר – כלנית דמתי

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

עבודה זו עוסקת בחקירה איכותנית של חוויית האם במעבר ילדה הראשון מגן החובה לכיתה א', ומידת תפיסתה את עצמה כגורם המשפיע על הסתגלות הילד בשנתו הראשונה לבית הספר.
חקירה זו מהווה בסיס לפיתוח תכנית התערבות לאִמהוֹת, המיועדת ליישום על ידי יועצות בית ספר בעבודתן מול צורכיהן הרגשיים של אמהות, ככלי להקלת הסתגלותם של תלמידי כיתות א'.
מעבר לכיתה א' הוא תהליך טבעי משותף בו גם על שני ההורים להסתגל למצב חדש, שלעתים קשה ומציף רגשית. הילד שוב אינו תלוי בהם באופן בלעדי כבעבר והתחושה היא שאינו שייך עוד כל כולו להם בלבד. רוב הילדים מבטאים בשלב מעבר זה את הצעדים לקראת יתר אוטונומיה, שניצניה פותחו בגיל הגן ואשר בסופם יהיו לבני אדם עצמאיים העומדים ברשות עצמם (שוורץ ושילה, 2007).

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?