גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

אי-ודאות – ודאות: התבוננות חוזרת בשני מחקרים – נעימה ברזל

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

מסה זו עורכת התבוננות חוזרת, באמצעות ההמשגות של אי-ודאות – ודאות, בשני מחקרים רחבים שערכתי: האחד עוסק בטיפולוגיה השוואתית של מעשי ההצלה של חסידי אומות עולם בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה, והשני בחוזקותיה של הקבוצה האמונית וחדירתה לעורקי הווייתה וזהותה של החברה בישראל; כל זאת משנות השישים ועד שנות השמונים של המאה העשרים. אותם מתי מעט בפולין שבחרו לסייע ליהודים במשך מספר שנים קשות ומסוכנות חיו את הוודאות המוחלטת של איום מתמיד על חייהם, על חיי משפחותיהם ועל חיי המוסתרים עצמם. אלא ש"ההיות לבד" במצב תודעתי ורגשי של אי-ודאות, ששלטה במציאות חייהם, הניע פעמים רבות את המציל הראשי ועוזריו הקרובים לייצר מיקרוקוסמוס של קִרבה בין-אישית עם המוסתר/ים, לעיתים עד כדי יחסי חברות ממש. מניתוח ההתרחשות עולה שגם אם קשה עד בלתי אפשרי היה לחיות בתחושה ובהוויה של אי-ודאות טוטלית, הרי כאשר נבנו הצדקות לסיכון המתמשך במילות ערך של תמונת עולם ואדם, נוצרה במידת מה אפשרות לשכך את תחושת החרדה. המחקר השני מציע התבוננות בתנועה האמונית שאימצה ראייה דטרמיניסטית מטא-היסטורית וטענה שרק אלו הרואים נכוחה את "הקץ המגולה" כאן ועכשיו, מורשים להיות מפרשיה ומבצעיה של האימננטיות האלוהית במציאות. ההשקפה האמונית חייבה תודעה פוליטית והיסטורית מהודקת. הרבנים הצעירים שצמחו בישיבת 'מרכז הרב' ייצרו טענה חדשה בשם הריאליזם. המשמעות המיסטית שהוענקה למציאות יצרה מעין רציונליות משיחית-מעשית בטיעוניה ומהודקת בחיבוריה שלא ניתנים להפרדה. כך, שגם אירוע קשה מנשוא ומטלטל, כגון מלחמת יום הכיפורים, לא ערער את מוחלטות ההוכחה של הגשמת העצמי והקולקטיב ב"גאולה עכשיו". וכאשר נדמה היה ש'בג"ץ אלון מורה' מסיר את המסווה הביטחוני מעל פעילותם, נוצרה הפרקטיקה שבנתה את תפיסת המנהיגות של הקבוצה האמונית בשם "ההתנחלות בלבבות".

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?