גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

אי-ודאות בחשיבה התאורטית ובפעילות הפרקטית: חשבון רווח והפסד – אבנר כהן

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

חיבור זה יוצא מתוך הנחה בדבר קיומו של הבדל בין אי-הוודאות, כפי שהיא נחשפת בחשיבה התאורטית, לבין אי-הוודאות, כפי שהיא מופיעה במסגרת הפעילות הפרקטית. הבדל זה מתבטא במקורות, בפונקציות ובהשלכות השונות של התגלות אי-הוודאות בכל אחד משני תחומים אלה. לפיכך גם דרכי הטיפול של הפעילות הפרקטית והחשיבה התאורטית באי-הוודאות, אינן יכולות להיות זהות, והן ייחודיות לכל אחת מהן. אולם, למרות הבדלים אלה, נשמרת זיקה הדוקה בין החשיבה המתפקדת בפעילות הפרקטית, לבין החשיבה המכוננת את הרפלקציה התאורטית. לזיקה זו יש השפעה המגבילה מראש את הישגיה של החשיבה ברפלקציה התאורטית שלה, ודנה אותה לחוסר ודאות בתחום זה. מאחר שחוסר ודאות כזה עלול, לפחות לכאורה, לסכן את הפעילות הפרקטית, ומאחר שלא ניתן לתאר את הקיום האנושי ללא פעילות זו, מתבקש לשאול מדוע מאפשרת האבולוציה את החשיבה התאורטית בכלל, ואת הטיפול שלה באי-הוודאות בפרט. שאלה זו עומדת במוקד הדיון המתפתח לאורך החיבור, ובסיכומו מוצגות שתי אופציות למענה עליה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?