גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

אירועים אישיים מעצבים באידיאולוגיה ובגישה המחקרית של חוקר בתחומים הומניים וטיפוליים: האוריינטציה למחקר משחרר – emancipation research – מוחמד סעאדה אגבאריה

יום שני, 20 בדצמבר, 2021

המאמר מציג התבוננות רטרואקטיבית בתיאורי מקרה של שני אירועים בריאותיים שהתרחשו במשפחתי, מחלת סרטן והפרעה נפשית, אשר היו דומים בתוכנם לשני מחקרים שערכתי במהלך לימודַי. בהמשך דרכי כחוקר, החוויות האישיות והמשפחתיות עיצבו והִבנו אצלי גישה ומתודולוגיה מחקרית איכותנית המבוססת על המודל החברתי של נכות; גישה שמערערת על תקפות התאוריות והמודלים המחקריים האקדמיים הקיימים בתחום הנכות והחולי. הפער בין המתודה שנקטתי במחקרי במהלך לימודַי לבין הגישה של המודל החברתי העלה אצלי שאלות ותהיות הנוגעות ליעילות המתודולוגיה המחקרית המבוססת על המודל הרפואי, השכיח במחקר העכשווי. זאת, לעומת המודל החברתי הפחות דומיננטי במחקר. כמו כן, מדובר בחוקר ומטפל אשר בא ממיעוט אתני ערבי החי במדינת ישראל, כאשר לסביבה התרבותית ישנה השפעה על מקורות האיזון המשפחתי. השילוב של שני גורמים אלה השפיע על עיצובה והבנייתה של גישה מחקרית משחררת (emancipatory research) שמבוססת על המודל החברתי של מוגבלות, המתבטא בשיתוף מלא של הנחקרים בכל שלבי המחקר. סקירת הספרות בתחום זה מראה על מיעוט מחקרים שבחנו באופן רפלקטיבי את השפעתן של חוויות חולי בסביבתו הקרובה של חוקר מתחיל הבוחן את דרכו וגישתו המדעית והמחקרית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?