גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"אחרים" ו"זרים" בתפיסת העולם ובפרקטיקת החיים בתרבות האמונית – נעימה ברזל

יום רביעי, 15 בנובמבר, 2017

הדיון ביחס ל"אחר" ול"אחרים" בתרבות האמונית מפגיש אותנו עם שאלת היחס הנכון והנדרש בתרבות זו כלפי אומות העולם בכלל וכלפי הערבים בפרט. ברמה העקרונית, היחס לערבים נגזר מהאבחנה באשר לשליחותן ותפקידן של אומות העולם בתהליך הגאולה המובל על-ידי עמו הנבחר של אלוהים. תפיסה זו התגבשה בישיבת מרכז הרב כבר בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים.
במונח "תרבות אמונית" כוונתי למכלול המבטא את האמונה, את תפיסת העולם ואת אורחות החיים כפי שהתגבשו בציבור הדתי לאומי שזיהה עצמו כאמוני, ובמובהק בהתנחלויות הראשונות בשנותיהן הפורמטיביות, קיבוץ כפר עציון ויישובי גוש עציון לאחר מלחמת ששת הימים, עופרה וקדומים (קדום) לאחר מלחמת יום כיפור.
דיון זה נוגע אם כן גם בשורשי התפיסה האמונית לגבי מושגי יסוד כגון: גאולה, שיבה, התיישבות, ציונות, מלחמה, שלום ומוסר יהודי, כנובעים מבחירתו של העם היהודי, ייחודו וייעודו האלוהי. כל אלו הינם הבסיס לסולידריות היהודית הפנימית המאשרת ומכוננת קדושה זו בכל פעם מחדש. עם זאת, עיקרו של הדיון המוצג בזאת מתמקד בהנהרת מקומם של הערבים כ"אחרים" בעולמם ובפועלם של האמונים במהלך התקופה המכוננת של התפיסה האמונית, דהיינו משנות השישים ועד תחילת שנות השמונים של המאה העשרים. זו התקופה בה נבנו על-ידי הקבוצה האמונית גם הפרקטיקות שביקשו להנחיל בלבבות את "הידיעה" שעם ישראל והעולם כולו נמצאים על סיפה של הגאולה השלמה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?