גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי- רותי הלביץ כהן

יום חמישי, 2 באוקטובר, 2008

המאמר עוסק בתפקידו המכונן של הספק באמנות בהקשריה השונים ובעבודתי כמקרה מבחן.
בעבודתי ובאמנות בכלל, לספק יש מקום מכריע בפעולה האמנותית באשר היא, במקורה, בהתהוותה ובאינטראקציה שלה עם הצופה. המאמר נשען על ניתוח בדיעבד של חוויותיי כאמנית ותומך בניתוח התיאורטי על-ידי דוגמאות מתוך התנסויותיי בסביבה האמנותית במרחב הפרטי והציבורי.
למקומות השונים בהם מלווה הספק את המעשה האמנותי קראתי "אזור הספק", מונח המבקש לתחום ולתאר את החוויה הסובייקטיבית המלווה את המעשה האמנותי החל מתהליך היצירה, דרך הצגה פומבית שלה, עבור לחוויה הפרטית של הצופה, וכלה בהשפעתה בהקשר רחב יותר.
זווית ראייה זו מייחסת למעשה האמנות איכויות של היעדר ושל ריק, וטוענת שהן תהליכי היצירה והן תהליכי ההשפעה של המעשה האמנותי במעגל הפרטי ובמעגל הרחב, פועלים יותר כמרחב של פוטנציאלים מאשר כתכנים מכתיבים. ברוח גישה זו, האמנות נתפסת יותר כמסגרת מאפשרת, אשר בתוכה ניתן לבסס חוויות, תפיסות ורעיונות.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?