גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

אבות ובנים ויין: "השילוש האדיפלי" – רפי ועקנין

יום שלישי, 31 בינואר, 2017

מאמר זה עוסק בסיפור אגדה מאוצר האגדה התלמודית (ויקרא רבה [מרגליות] יב א). כמו כל סיפור אגדה, הוא ניתן לקריאה באופנים שונים ואפשר למצוא בו תובנות ומשמעויות שונות ברובדי עומק שונים. הקריאה המוצעת להלן היא קריאה מפרשת המבקשת לחלץ מהסיפור תובנות פסיכולוגיות-חינוכיות.
הכתיבה המצפינה, שבה כתוב סיפור מקאברי זה, מזמינה ואף מחייבת חיפוש הבנות שהן מעבר להבנה הראשונית. לפיכך, נראה לי שהיין וסכנותיו אינם אלא מוּסרו הגלוי של הסיפור, בעוד שמוסרו הסמוי הוא יחסי אבות ובנים. סיפור שראשיתו מזימה וקלקלה, ואחריתו תיקון, השלמה ופיוס.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?